Nyt fra bestyrelsen – marts 2020

Referat bestyrelsesmøde marts 1. Velkomst og referat Vi har oplevet en spændende start på året i golfklubben med optræden i Golfmagasinet. Det nye tiltag ”Golf-fitness” har desuden haft en fantastisk opbakning fra starten af året. Sildeklubben er godt i gang og...

Nyt fra bestyrelsen – august

Referat bestyrelsesmøde 05.08.2019 1. Velkomst og referat Nye læskærme er opsat, og der arbejdes på yderligere afskærmning. Der er desuden fortsat mange besøgende spillere – vi skal blive ved med at tage godt imod dem. 2. Budgetopfølgning og medlemsstatistik...

Nyt fra bestyrelsen – juni

Referat bestyrelsesmøde 18.06.2019 1. Velkomst og referat Det går overordnet set rigtig godt i klubben og der er stor interesse for vores bane udefra. Vi skal fortsætte med at byde vores greenfee-gæster velkomne – de sætter i hvert fald pris på at være her. 2....