Golf ved Limfjorden og Regionsgolf

Golf ved Limfjorden Vi mangler stadigvæk spillere til Golf ved Limfjorden. A-rækken:  2 stk. B-rækken:  7 spiller til  hold 2 Kunne du tænke dig at spille meld dig på mail kontor@morsoegolfklub.dk Regionsgolf Husk også tilmelding til Regionsgolf se opslag i...

Regionsgolf og Golf ved Limfjorden

Morsø Golfklub har tilmeldt hold til hhv. Regionsgolf og Golf ved Limfjorden. Her har du muligheden for at prøve kræfter med hulspil i hyggeligt samvær med gode holdkammerater og modstandere fra vores omkringliggende golfbaner. Tilmelding hurtigst muligt via oplag i...