I forbindelse med, at Annemette går på efterløn d. 1.1.21, er der aftalt følgende:

I denne uge er Annemette på kontoret og kan træffes her – dog ikke torsdag formiddag, hvor der er overdragelsesmøde med Allan Hellegaard samt kasserer og formand.

I næste uge arbejder hun fra hjemadressen for at få ro til klargøring af årsregnskabet og budgettet samt diverse løse ender.

Annemette har således sidste “rigtige” arbejdsdag fredag d. 4. december, idet hun har noget ferie, der skal afvikles.

Hun ønsker ikke, at der skal være en reception, hvor vi kan sige ordentligt farvel og takke hende for hendes mangeårige indsats for klubben. Så her kommer en foreløbig TAK. Annemette har været klubbens første ansatte administrative medarbejder og har selv på glimrende vis udviklet jobbet. Dette har hun gjort godt, og hun har været en god støtte for skiftende formænd og andre ledere i klubben. Hun har desuden været superdygtig til at servicere medlemmerne og de gæster, der kom forbi.

Ind under jul vil vi besøge hende medbringende en afskedsgave og en varmfølt tak fra alle i klubben.

Claus B.S. Hansen

Formand