Indmeldelse / udmeldelse

Indmeldelse: 

Indmeldelse skal ske skriftligt, og kan ske ved at kontakte kontoret.

Læs mere om at blive medlem og se medlemskategorier og kontingent her.

Du kan læse mere i vedtægterne for Morsø Golfklub.

Udmeldelse:

Jf. vedtægternes $ 5 er medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar. Hvis man ønsker at melde sig ud af Morsø Golfklub kan det således kun ske til et kalenderårs slutning, og senest den 30. september.

Udmeldelse skal ske skriftligt, og kan ske ved at kontakte kontoret.

Du kan læse mere i vedtægterne for Morsø Golfklub.