Lokale Regler

Læs de Lokale Regler samt Information og ordensforskrifter for Morsø Golfklub nedenfor. Der henvises til opslag i klubhuset for evt. Midlertidige Lokale Regler.

Lokale Regler

Banemarkeringer:

• Hvide pæle: Out of bounds
• Røde pæle: Strafområde
• Blå pæle: Areal under reparation
• Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud
• Røde pæle med grøn top. Miljøfølsomt område med adgangs- og spilleforbud

  • B-1.2 Det røde strafområde på hul 11 strækker sig til og falder sammen med grænsen for out of bounds
 • 8E Definere områder med spilleforbud.
  • 8-E.2 Området til højre for hul 8, 17 og 18 markeret med røde pæle med grøn top er miljøfølsomt område og er et område med spilleforbud. Ligeledes er strafområdet foran teestedet på hul 11 et naturfølsomt område med spilleforbud. Når en bold er i et område med spilleforbud inden for strafområdet, må bolden ikke spilles som den ligger, og lempelse skal tages for gene fra området med spilleforbud efter Regel 17.1e.
 • E-9 Definere et område out of bounds som et område med spilleforbud
  • E-9.1 OB til højre på hul 4, til venstre på hul 11 og 12 er områder med spilleforbud, og spilleren skal tage lempelse uden straf efter Regel 16.1f (2), hvis spillerens bold er på banen, og noget som vokser i området med spilleforbud er til gene for området for spillerens tilsigtede stance eller sving. Spilleren må ikke spille bolden, som den ligger.
  • F-1.1 Område markeret med en blå linje
  • F-1.3 Skyllerender i bunker
 • F-17 Alle veje og stier behandles som forhindringer
  • F-17.1 Alle veje og stier på banen [eller identificer bestemte typer eller steder], selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
 • F-18 Behandle flytbare genstande som ikke-flytbare
  • F-18.1 Alle pæle, afstandsmarkeringer samt skilte, bænke og affaldsspande på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.
 • STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER
  • Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag

MIDLERTIDIGE LOKALE REGLER – Der henvises til opslag i klubhuset.

Information og ordensforskrifter

Afstandsmarkeringer:
Markeringer i fairway – alle mål er til midt green
Hvid – 200m
Gul – 150m
Rød – 100m
Blå – 50m

Søgning efter bolde:
• Det er ikke tilladt at hente en bold, der ligger i et miljøfølsomt område. Overtrædelse heraf kan medføre bøde, gentagne overtrædelser kan medføre karantæne.
• Ved out of bounds på hul 4, hul 11 og hul 12 er søgning efter bolde ikke tilladt. Gentagne overtrædelser kan medføre karantæne.
• Ved out of bounds på hul 14 er søgning efter bolde på den modsatte side af vejen ikke tilladt. Gentagne overtrædelser kan medføre karantæne.

Spil på banen
• Start fra 10. teested medfører tab af alle rettigheder på banen og må kun finde sted, når det ikke sinker det øvrige spil på banen – og aldrig, når der er spillere på hul 9. Såfremt spillere afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelsen af runde på 10. hul som start på ny runde fra 10. teested.
• Fortrinsret på banen bestemmes af spilletempo.
• Banepersonale har ubetinget fortrinsret overalt på banen.
• Anvisninger fra banepersonalet skal følges.
• Hunde i snor må medtages på banen. Husk pose.