Lokale Regler

Læs de Lokale Regler samt Information og ordensforskrifter for Morsø Golfklub nedenfor. Der henvises til opslag i klubhuset for evt. Midlertidige Lokale Regler.

R&A regler gælder for alt spil på Morsø golfklub, hvor der ikke er lokale regler, der tilsidesætter disse.

Lokalregler

Banemarkeringer:

  • Hvide markeringer: Out of bounds 
    • Røde markeringer: Strafområde 
    • Blå markeringer: Areal under reparation
    • Grøn top: Område med spilleforbud

Banemarkeringer, kan være pæle, plader og / eller afstribninger.

1) Out of bounds til venstre på hul 14 er, efter de hvide markeringer, defineret ved den banenære asfaltkant. A-2.1

2) Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c. F-1.3

3) Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare    forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. F-17.1

4) Alle pæle, afstandsmarkeringer samt skilte, bænke og affaldsspande på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2. F-18.1

5) Standard lokalregel F-12: Efter spillernes valg kan dyreekskrementer fra svaner og hunde behandles enten som:
    • En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1
    • Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALREGLER

Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 strafslag.

MIDLERTIDIGE LOKALE REGLER – Der henvises til opslag i klubhuset.

 

Godkendt DGU, januar 2024

 

 

Information og ordensforskrifter

Afstandsmarkeringer:
Markeringer i fairway – alle mål er til midt green
Hvid – 200m
Gul – 150m
Rød – 100m
Blå – 50m

Søgning efter bolde: 

• Det er ikke tilladt at hente en bold, der ligger i et naturfølsomt område.
  Overtrædelse heraf kan medføre kan medføre karantæne.

• Det er ikke tilladt at søge efter eller hente en bold som er udenfor golfbanens område, dvs. på naboers grund, overtrædelser heraf kan medføre karantæne.

Spil på banen
• Start fra 10. teested medfører tab af alle rettigheder på banen og må kun finde sted, når det ikke sinker det øvrige spil på banen – og aldrig, når der er spillere på hul 9. Såfremt spillere afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelsen af runde på 10. hul som start på ny runde fra 10. teested.
• Fortrinsret på banen bestemmes af spilletempo.
• Banepersonale har ubetinget fortrinsret overalt på banen.
• Anvisninger fra banepersonalet skal følges.
• Hunde i snor må medtages på banen. Husk pose.