Bestyrelsen

Claus B. S. Hansen

Formand
40 29 58 23
cbs@dueslag.dk

Walther Mikkelsen

Næstformand Baneudvalgsformand sponsorudvalg
24 79 22 56
walthermikkelsen@mail.dk

Jørgen Bak

Match-/ Elite-/ Baneudvalg
41 94 63 65
jba@skamol.dk

Hans Henrik Ebbensen

Kasserer
40 52 04 11
hhebbesen@gmail.com

Ellen Søndergaard

Hus-/ Velfærdsudvalg
27 84 54 60
ellen060967@gmail.com

Brian Hedegaard

Baneudvalg
22 79 36 27
rejsepost@hotmail.com

Jan Hansen

Sponsor- / Begynderudvalg
30 69 11 80
jh@morsoegolfklub.dk

Bestyrelsens formål: 
 • at forestå  den overordnede ledelse af klubben
Bestyrelsens opgaver:
 • sikre den daglige drift af klubben
 • forestå klubbens regnskab, budgetlægning og -opfølgning
 • ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i samarbejde med de enkelte udvalg
 • skabe fornyelse og visioner for fremtiden
 • kommunikation med udvalgene og klubberne i klubben
 • indkalde til og gennemføre klubbens generalforsamling
 • ajourføre klubbens vedtægter
 • udføre generalforsamlingens vedtagelser
 • deltage i møder inden for DGU, andre samarbejdspartnere og i øvrigt repræsentere klubben
 • træffe beslutninger i evt. disciplinærsager

Seneste nyheder

Scoreindtastnings Guide

Scoreindtastning Morsø Golfklub  Som i måske ved så har vi i Morsø Golfklub prøvet at efterleve de ny regler for digital scoreindtastning incl. digital underskrift. Det har været frustrerende for både spillere og for vores turneringsledere og vi har derfor været i...