Bestyrelsen

Claus B. S. Hansen

Formand
4029 5823
cbs@dueslag.dk

Mariann Kortbæk

Sekretær, formand for Husudvalget, medlem af Velfærdsudvalget 2016 4388 mariannkort@gmail.com

Walther Mikkelsen

Baneudvalg
2479 2256
walthermikkelsen@mail.dk

Evan Søe

Medlem af Baneudvalg, Eliteudvalg og Handicap- og Regeludvalg 6466 9832 evan-s@youmail.dk

Jan Hansen

Sponsor- / Begynderudvalg
3069 1180
jh@morsoegolfklub.dk

Anna-Grete Christensen

Begynder- / Regeludvalg
6170 3419
larsmoss@worldonline.dk

Henrik Nielsen

Kasserer
4196 1810
hgn@bdo.dk

Bestyrelsens formål: 
 • at forestå  den overordnede ledelse af klubben
Bestyrelsens opgaver:
 • sikre den daglige drift af klubben
 • forestå klubbens regnskab, budgetlægning og -opfølgning
 • ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i samarbejde med de enkelte udvalg
 • skabe fornyelse og visioner for fremtiden
 • kommunikation med udvalgene og klubberne i klubben
 • indkalde til og gennemføre klubbens generalforsamling
 • ajourføre klubbens vedtægter
 • udføre generalforsamlingens vedtagelser
 • deltage i møder inden for DGU, andre samarbejdspartnere og i øvrigt repræsentere klubben
 • træffe beslutninger i evt. disciplinærsager

Seneste nyheder