Bestyrelsen

Claus B. S. Hansen

Formand
40 29 58 23
cbs@dueslag.dk

Walther Mikkelsen

Næstformand Baneudvalgsformand sponsorudvalg
24 79 22 56
walthermikkelsen@mail.dk

Jørgen Bak

Match-/ Elite-/ Baneudvalg
41 94 63 65
jba@skamol.dk

Hans Henrik Ebbensen

Kasserer
40 52 04 11
hhebbesen@gmail.com

Ellen Søndergaard

Hus-/ Velfærdsudvalg
27 84 54 60
ellen060967@gmail.com

Brian Hedegaard

Baneudvalg
22 79 36 27
rejsepost@hotmail.com

Jan Hansen

Sponsor- / Begynderudvalg
30 69 11 80
jh@morsoegolfklub.dk

Bestyrelsens formål: 
 • at forestå  den overordnede ledelse af klubben
Bestyrelsens opgaver:
 • sikre den daglige drift af klubben
 • forestå klubbens regnskab, budgetlægning og -opfølgning
 • ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i samarbejde med de enkelte udvalg
 • skabe fornyelse og visioner for fremtiden
 • kommunikation med udvalgene og klubberne i klubben
 • indkalde til og gennemføre klubbens generalforsamling
 • ajourføre klubbens vedtægter
 • udføre generalforsamlingens vedtagelser
 • deltage i møder inden for DGU, andre samarbejdspartnere og i øvrigt repræsentere klubben
 • træffe beslutninger i evt. disciplinærsager

Seneste nyheder

Er der liv i klubben?

Planlægningen af sæson 2024 er i fuld gang, og der er p.t. en del mødevirksomhed i klubben. Både bane- og juniorudvalget har på det seneste holdt møder. Og i aftes var matchudvalget samlet. Ligeledes i aftes var vi værter for det årlige møde med naboklubberne Skive,...

Hovedsponsor i 2024!

Jyske Bank fortsætter som hovedsponsor i Morsø Golfklub. Straks i det nye år lancerer banken et godt tilbud til medlemmerne af golfklubben.