Bestyrelsen

Claus B. S. Hansen

Formand
40 29 58 23
cbs@dueslag.dk

Walther Mikkelsen

Baneudvalg
24 79 22 56
walthermikkelsen@mail.dk

Jørgen Bak

Baneudvalg
41 94 63 65
jba@skamol.dk

Hans Henrik Ebbensen

Kasserer
40 52 04 11
hhebbesen@gmail.com

Mariann Kortbæk

Sekretær, Hus-/ Velfærdsudvalg
20 16 43 88
mariannkort@gmail.com

Evan Søe

Bane-/Handicap- og Regeludvalg
61 66 98 32
evan-s@youmail.dk

Jan Hansen

Sponsor- / Begynderudvalg
30 69 11 80
jh@morsoegolfklub.dk

Bestyrelsens formål: 
 • at forestå  den overordnede ledelse af klubben
Bestyrelsens opgaver:
 • sikre den daglige drift af klubben
 • forestå klubbens regnskab, budgetlægning og -opfølgning
 • ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i samarbejde med de enkelte udvalg
 • skabe fornyelse og visioner for fremtiden
 • kommunikation med udvalgene og klubberne i klubben
 • indkalde til og gennemføre klubbens generalforsamling
 • ajourføre klubbens vedtægter
 • udføre generalforsamlingens vedtagelser
 • deltage i møder inden for DGU, andre samarbejdspartnere og i øvrigt repræsentere klubben
 • træffe beslutninger i evt. disciplinærsager

Seneste nyheder

O P L Æ G

O P L Æ G I samråd med chefgreenkeeperen er det besluttet, at der fra dags dato - 1.10.2022 - lægges op på kortklippede arealer fairways - forgreens - og stier Walther N. Mikkelsen Baneudvalgsformand

Klubbens juniores sluttede en supersæson

September måned har budt på fantastisk golfvejr, som heller ikke svigtede den på månedens sidste dag, hvor klubbens juniorers  afviklede afslutningsmatchen på sæsonen. Juniorerne har haft en god sæson, hvor mange nye er kommet til.  Alt sammen under dygtig ledelse af...