Bestyrelsen

Claus B. S. Hansen

Formand
40 29 58 23
cbs@dueslag.dk

Walther Mikkelsen

Baneudvalg
24 79 22 56
walthermikkelsen@mail.dk

Jørgen Bak

Baneudvalg
41 94 63 65
jba@skamol.dk

Hans Henrik Ebbensen

Kasserer
40 52 04 11
hhebbesen@gmail.com

Mariann Kortbæk

Sekretær, Hus-/ Velfærdsudvalg
20 16 43 88
mariannkort@gmail.com

Evan Søe

Bane-/Handicap- og Regeludvalg
61 66 98 32
evan-s@youmail.dk

Jan Hansen

Sponsor- / Begynderudvalg
30 69 11 80
jh@morsoegolfklub.dk

Bestyrelsens formål: 
 • at forestå  den overordnede ledelse af klubben
Bestyrelsens opgaver:
 • sikre den daglige drift af klubben
 • forestå klubbens regnskab, budgetlægning og -opfølgning
 • ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i samarbejde med de enkelte udvalg
 • skabe fornyelse og visioner for fremtiden
 • kommunikation med udvalgene og klubberne i klubben
 • indkalde til og gennemføre klubbens generalforsamling
 • ajourføre klubbens vedtægter
 • udføre generalforsamlingens vedtagelser
 • deltage i møder inden for DGU, andre samarbejdspartnere og i øvrigt repræsentere klubben
 • træffe beslutninger i evt. disciplinærsager

Seneste nyheder