Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

 • Grundet corona-restriktionerne vil der ikke være Standerhejsning ved åbningsmatchen 2. Påskedag
 • Af samme grund udskydes generalforsamlingen
 • Regnskabet for 2020 viser et overskud på 8000 kr.
 • Perlegolf for de yngste medlemmer starter onsdag efter påske under ledelse af Klaus Søgaard Andersen, Casper Frederiksen og Michael Bisgaard
 • Projekt ”Golf for kronikere på Mors” kører 8 mandage fra 13-15 med start d. 19.4. Der er etableret et samarbejde med de lokale afdelinger af Diabetes- og Hjerteforeningen samt Kræftens Bekæmpelse
 • Årets forårsklargøring gennemføres i mindre grupper. Tilmelding på Golfbox
 • Banen melder klar til sæsonen. Søerne er renset op, 500 tons sand kørt ud og fairways er gødsket
 • Stierne ved hul 15 og 17 vil blive omlagt og drænet, når vejret tillader det
 • Af sikkerhedsmæssige grunde hænges en klokke op på hul 8. Den skal bruges, når man nærmer sig green.
 • På kontoret har Allan Hellegaard travlt ved at sætte sig ind i tingene. Tag godt imod ham!
 • Klubben har i samarbejde med Dansk Grafik System udviklet et ny grafisk design
 • Klubbens pro Kristian Jensen starter sæsonen d.
 • I år vil man opleve banekontrol både på 18-hullers og Par tre – banen.
 • Jørgen Bak og Allan Hellegaard er ved blive uddannet som klubtrænere
 • Der indføres en ”Morsø Specialordning”: Tidligere medlemmer af klubben, der nu bor andetsteds i landet og er fuldgyldige medlemmer her, skal betale 150 kr. i greenfee for 18 huller.