Ansvarsområder

Ansvarsområder

Udover de udvalgsbestemte opgaver arbejder de forskellige bestyrelsesmedlemmer med følgende opgaver, hvoraf en del er projektagtige specialopgaver – April 2018

Udover de udvalgsbestemte opgaver har de forskellige bestyrelsesmedlemmer disse.

Ansvarsområder for formanden Claus B.S. Hansen

Ledelse af ledelsen

Kontrakter med alle ansatte

Anne Mettes direkte foresatte

“Nurse” storsponsorerne, kommunen

Taler ved standerhejsning mv

Ansvarlig for klubudvikling

Ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af generalforsamlingerne

Kontakt til Husudvalget

Præmieoverrækkelse ved klubmesterskaberne

Julekort til sponsorers

Deltage i DGU’s regions- og repræsentantskabsmøder

Repræsentere klubben ved møder med naboklubber, Fritidssamvirket mv.

Kontakt til ”klubberne i klubben”

Ansvarlig for indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlinger

 

Ansvarsområder for næstformand Peter Svenstup

Formand for sponsorudvalget

Formand for Markedsføringsudvalget

Ideudvikler – nye tiltag

Ansvarlig for klubbens deltagelse i messer

Diverse forhandlinger med de ansatte

Sponsorater til juniorer

Servicering / rep af Golfbiler

Klubbens kontaktperson omkring Frit spilsordningen

Deltage i DGU’s regions- og rep. Møder samt møder i SNG

Ansvarsområder for kasserer Kristian Fredholm

Stikprøvevis kontrollere den daglige bogføring

Foretage budgetopfølgning

Klargøre til regnskabsaflevering

Samarbejde med revisorerne

Udarbejde forslag til budget

 

Anna-Grethe Moss Christensen

 

Formand for Rekrutterings- og fastholdelsesudvalget

Kontakt til Juniorudvalget

Ole Gørtler

Formand for turneringsudvalget

Formand for arrangementsudvalget vedr. Jubilæumsarrangement

 

Jan Hansen

Medlem af Begynder- og Rekrutteringsudvalg

Hjælpe Svenstrup med Sponsorarbejdet

All rounder

 

Karl Pedersen

Formand for baneudvalget

Chefgreenkeeperens foresatte

Kontaktperson til SGN