Vejen til en banetilladelse

Velkommen som nyt juniormedlem

Som nyt juniorprøvemedlem starter du med at lære spillet og reglerne på vores nye Par 3 bane. Her vil du også få gode praktiske råd om opførsel, og hvilke hensyn du bør udvise overfor dine medspillere. Der vil sæsonen igennem være en fast spilledag, juniormatchen, hvor du sammen med andre juniorer og en voksenhjælper skal i gang med at spille dig ned fra dit tildelte spillehcp på 4 ekstra slag pr. hul, altså 7 slag på hullet giver 2 point. Piger tildeles Hcp. 84 og drenge 82 første gang Par3 banen skal spilles. Når du er blevet så dygtig på par 3 banen at du er kommet i Hcp. 54,samt deltaget i teoriundervisning og er fortrolig med at føre scorekort, er du kvalificeret til at komme på den store bane. I den forbindelse vil du få udleveret en speciel banetilladelse udstedt af Juniorudvalget.

Det skal dog altid være en voksen med banetilladelse, eller en junior U / Hcp. 30 som skriver under på juniorens scorekort ved hcp. regulering. Der kan ikke foretages yderligere handicapregulering på Par 3 banen når du har fået din specielle banetilladelse til stor bane. Fremover skal Du så spille dig ned fra HCP 54 ved at spille 9 huller på den store bane

Juniormatchen
Når du opfylder ovenstående, får du lov til at spille på 9 huller på vores store bane i forbindelse med Juniormatchen. I starten får du altid hjælp fra en voksen fra Juniorudvalget eller en af de faste hjælpere der tager sig tid til at følge med dig rundt. Der er altså kun adgang til den store bane i Juniormatchen og altid med en af de nævnte hjælpere. Handicapregulering på de 9 huller kan derfor kun ske ved at deltage i en juniormatch, som derved fungerer som en officiel juniorturnering for prøvemedlemmer uden banetilladelse.
Hjælpere til Juniormatchen på Par 3 banen og 9 huls bane vil være en fast kreds af hjælpere som du kommer til at lære at kende under disse turneringer.

Vejen til en banetilladelse
Efter 5 juniormatcher og min. opnåelse 18 stablefordpoint i en af disse, har du opnået en banetilladelse til 18 hullers banen, Du får banetilladelsen underskrevet og udleveret af en fra Juniorudvalget, som indberetter dette til DGU og Du vil så efterfølgende modtage et DGU kort med posten, som er dit synlige bevis på dine rettigheder som golfspiller. Husk at passe godt på dette kort.

Til dine forældre
For juniorer under 12 år som har fået banetilladelse gælder der den regel, at de stadigvæk skal gå med en voksen. Det må så gerne være forældre/bedsteforældre eller en anden voksen. Det skal dog altid være en voksen med banetilladelse, eller en junior U / Hcp. 30 som skriver under på juniorens scorekort ved hcp. regulering. Juniorerne opfordres til at deltage aktivt i juniorafdelingens turneringer og arrangementer – hermed også Par3 touren, begynder – og kredsturneringer. Der kan evt. søges dispensation fra 12 års reglen ved at henvende sig til Juniorudvalget. Udvalget vil så sammen med træneren tage stilling til dispensation for 12 års reglen.

Konverteringstabel par 3 banen for juniorer
I klubhuset hænger der en Junior konverteringstabel for Par 3 banen, til brug for opstart af Juniorer i Morsø Golfklub for sæsonen.

Vi glæder os til at se Dig og håber du får mange gode timer her i klubben
Juniorudvalget i Morsø Golfklub