Begynder- og fastholdelsesudvalg

Begynder- og fastholdelsesudvalg

Formål:
 • At sikre indslusning af nye medlemmer bedst muligt i Morsø Golfklub. gennem  tilrettelæggelse af et fastlagt forløb, hvor begyndere gennemgår en række kurser både med hensyn til golfteknik, etikette og golfregler.
 • At sørge for at skabe den bedst mulige indgang for nye medlemmer i klubben via informations- og velkomstmøde for nye medlemmer samt introduktion til klubbens aktiviteter.
 • At medvirke til at overgangen fra nybegynder til handicapspiller bliver lettest mulig. Dette sker i dialog med ”Klubber i klubben”.
 • At gennemføre hvervekampagner målrettet nye medlemmer.
Opgaver:
 • Udvalget har ansvaret for, at der kommunikeres på bedst mulig måde med alle nybegyndere.
 • Udvalget tilbyder regelkurser.
 • Udvalget planlægger og gennemfører ugentlige begynderturneringer (på torsdage) med hjælp af fra handicapspillere.
 • Udvalget har ansvaret for at medhjælpende handicapspillere er godt inde i golfregler og etikette herunder en ”golfers” færden på banen (f.eks. rette mærker op, lægge turf på plads, rive i bunkers o.l.)
 • Udvalget har ansvaret for den årlige begynderafslutning.
 • Udvalget har ansvaret for at planlægge og gennemføre klubbens deltagelse i Messer
 • Udvalget har ansvaret for at forestå Firmamesterskaber
 • Udvalget har ansvaret for at udtænke og gennemføre andre hvervetiltag

Jan Hansen

Formand

3069 1180
JH@morsoegolfklub.dk

Claus Graversen

Brian Aagaard

Anni Møller

Anna Grete Christensen

Charlotte Kjeldgaard