Handicap- og Regeludvalg

Handicap- og Regeludvalg

Formål:
  • At sørge for, at medlemmernes aktuelle handicap fremgår på Golfbox
  • At fastsætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med EGA HandicapSystemet og Dansk Golf unions regler.
  • At deltage i arbejdet med at bibringe klubbens medlemmer forståelse af handicapsystemet.
  • At handicap reguleres løbende på grundlag af korrekt udfyldte og indleverede scorekort
Opgaver:
  • Udvalget udfører de opgaver, som EGA Handicap Systemet og Dansk Golf Union pålægger handicapudvalget.
  • Udvalget regulerer handicap ved specielle forhold på grundlag af korrekt udfyldte og indleverede scorekort
  • Udvalget sørger for at handicap reguleres ved årsskiftet jævnfør EGA regulativet i  samarbejde med Golfbox
Jørgen Bak

Jørgen Bak

Bestyrelsesmedlem

Kim Petersen