Juniorudvalg

Juniorudvalg

Formål: 
 • at rekruttere og udvikle klubbens juniorspillere
 • at have en velfungerende juniorafdeling, som har tilbud til alle juniores uanset deres sportslige ambitioner og niveau
 • i samarbejde med eliteudvalget sikre sammenhæng i klubbens elitearbejde

Opgaver:

 • planlægge og gennemføre rekrutteringskampagner (evt. i samarbejde med  PR- udvalget)
 • foranstalte træningen i tæt samarbejde med Pro’en
 • forestå juniores deltagelse i JDT-arbejdet
 • forestå juniores deltagelse i kredsturneringer
 • arrangere fredagsmatcher på par 3 bane
 • arrangere fredagsmatcher på den store bane
 • forestå juniores deltagelse i JHT-arbejdet
 • arrangere juniores brug af det indendørs træningscenter
 • arrangere klubbens egen sommerlejr
 • forestå juniores deltages i Golfsommerlejren.
 • arrangere fællesspisninger for klubbens juniores og deres forældre
 • skaffe præmier i samarbejde med sponsorudvalget
 • ansvarlig for brugen af Facebook som kommunikationsplatform for juniorarbejdet
 • igangsætte indtægtskilder for Juniorafd, herunder turneringer, salg af pølser mm.
 • afholde  JDT afdeling for distriktet, samt 1x kredsturnering(finalestævne) for  kredsen
 • afholde Juniorcup, og dermed sikre Morsø Golfklubs juniorspillere synlighed i DGU regi

Henrik Markmøller Bro

Marco Søvsø

Brian Hedegaard

Ivan Harder