Turneringsudvalg

af | jan 17, 2018

Turneringsudvalg

Formål:
 • At udstikke rammerne for afvikling af turneringer i Morsø Golfklub samt sikre afvikling af samme, således at klubbens udbud af turneringer er varieret og spillemæssigt attraktive for såvel elitespillere som klubgolfere.
 • At sørge for at antallet af deltagere står i rimeligt forhold til den tid, der anvendes med banelukning.
 • At medvirke til at turneringer så vidt muligt tilgodeser såvel det spillemæssige som det sociale.
 • At sørge for at afviklingen af turneringer sker i henhold til DGU´s retningslinjer indenfor området og i en god sportslig ånd.
 • At sikre, at eventuelle præmiesponsorer får en oplevelse, der gør dem interesserede i fortsat deltagelse.
 • At fastsætte betingelserne for afgørelse af klubbens årlige mesterskab samt sikring af gennemførelsen af dette.
Opgaver:
 • Udvalget udarbejder klubbens turneringskalender og har ansvaret for, at den offentliggøres på klubbens hjemmeside.
 • Udvalget har ansvaret for, i dialog med ”Klubber i klubben”, at ugedagsturneringernes afvikling, herunder fastsættelse og håndhævelse af retningslinjer for anvendelse af gunstart, og placering foregår på en sådan måde, at den tilgodeser de medlemmer, der af en eller anden grund ikke kan eller ønsker at spille med i de programlagte ugedagsturneringer.
 • Udvalget afholder turneringsledermøde før sæsonstart.
 • Udvalget foretager det praktiske arbejde med banesætning i samarbejde med greenkeeperen.
 • Udvalget udpeger ansvarlige turneringsledere blandt udvalgets medlemmer for hver enkelt turnering.
 • Udvalget træffer aftaler med eventuelle sponsorer i samarbejde med sponsorudvalget
 • Udvalget udpeger turneringsledelse til hver enkelt turnering. Denne turneringsledelse har herefter ansvaret for at  kontakte sponsor senest 14 dage før afvikling af turnering. Den skal endvidere sørge for startlister, udlevering af scorekort, start af spillet, behandling af tvister under og efter turneringen, kontrol af scorekort og udarbejdelse af resultatlister og uddeling af præmier osv

   

   

  Læs turneringsbestemmelserne her:

  MORSØ GOLFKLUBS TURNERINGSBESTEMMELSER

Jørgen Bak

Formand

4194 6365
jba@skamol.dk

Ole Gørtler Laustsen

20480028
ogl@nybolig.dk

Morten Christoffersen

Jens Søndergaard

Allan Kristian Ritter Hansen

Allan Kristian Ritter Hansen

Torben Krarup

Torben Krarup

Niels Ole Jensen

Niels Ole Jensen