Tænk over, hvem du brokker dig til over banen …

Flere af vores ansatte greenkeepere har på det seneste oplevet, at medlemmer ”på terrassen” og andre steder brokker sig højlydt til dem over forskellige forhold på banen. ”Hvorfor har I ikke klippet græsset rundt om bunkerne?”- ”Hvorfor er vore greens så dårlige?”...

Slut med at parkere hos Cato!

Ejendommen Møllegaardsvej 2(den vi kender som Catos) er blevet solgt til et sødt ungt par. De har følt sig generet af biler, der holdt og spærrede for adgangen til deres lade mv. Vi vil gerne have et godt naboskab med dem og sagen er, at der i den aftale, der blev...