Nyt fra baneudvalget

Orientering fra baneudvalget Baneudvalget havde i går den 25.8.2020, det første møde efter generalforsamlingen. Udvalget består af Karl Pedersen, Jørgen Nielsen, Evan Søe og undertegnede som formand. På mødet gennemgik vi arbejdsplanen for resten af året 2020 –...

Referat bestyrelsesmøde 19.08.2020

Referat bestyrelsesmøde d. 19.09.2020 Deltagere: Claus, Anna-Grete, Henrik, Walther, Mariann  og Evan. Afbud : Jan  Dagsorden:  Velkomst og konstituering.   Claus bød velkommen og fortalte om bestyrelsesarbejdet generelt. Herefter konstituerede man sig med Claus som...

Vinderne i Mr. Match

MR -Match: Søndag den 23.08.2020 afvikledes den årlige MR Match. Traditionen tro var MR vært med god forplejning. Stemningen og humøret var højt dagen igennem – hvilket en enkelt regnbyge ikke kunne ødelægge ! Matchen på 18 huller havde 67 tilmeldte mens 9 hullers...