Kontoret holder juleferie.

Kontoret holder juleferie fra den 20. december til og med den 6. Januar 2019. Kontoret ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Med tak for året der snart rinder ud.

Omkring 100 medlemmer og familie var….

Omkring 100 medlemmer og familie var mødt op, da klubben for første gang holdt et julebankospil forleden. Der blev spillet om en række flotte gevinster, der var skænket af lokale firmaer, der nævnes nedenfor. Med klar og tydelig stemme råbte Joe Karsten Nørskov...

Flemming Nielsen hædret af GF-Forsikring!

I sin arbejdstid er han pedel på Lødderup Friskole, men når det ringer ud er han tit at finde i Morsø Golfklub. Her har Flemming Nielsen gennem en årrække trænet klubbens yngste medlemmer og gjort en stor uegennyttig indsats. Mandag eftermiddag blev Flemming hædret...