Referat af årets generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i Morsø Golfklub  29.03.2023 65 stemmeberettigede var mødt frem. Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent.  Ole Møller Knudsen vælges. Generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i...