Referat af årets generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i Morsø Golfklub  29.03.2023 65 stemmeberettigede var mødt frem. Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent.  Ole Møller Knudsen vælges. Generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i...

Nyt fra bestyrelsen -Marts 2023

Nyt fra bestyrelsen – Marts 2023 Der er arbejdslørdag d. 25. marts. Vi håber, at mange kommer og hjælper. Alt er ved at være klart til klubbens generalforsamling d. 29. marts kl. 19.00. Klubben arrangerer en støttematch for Sofie Kibsgaard med det formål at...

Nyt fra bestyrelsen – februar

Nyt fra bestyrelsen februar 2023 En donation fra Seniorklubben har gjort det muligt at indkøbe en ny opvaskemaskine. TAK for det! De store regnmængder i januar gør, at vi må lukke banen en del. Men forhåbentlig vil de mange lukninger medføre, at banen ikke tager så...

Nyt fra bestyrelsen – december

Klubbens økonomi har haft et godt 2022, og vi kommer ud med et overskud. Udfordringerne kommer så til gengæld i 2023, bl.a. pga. af væsentligt flere udmeldelser i år end “normalt”. Vi håber, at mange af de, der har meldt sig ud, kommer tilbage som medlemmer til...

Mads tilbyder: Indendørs golftræning

Her er muligheden for at holde spillet ved lige over vinteren. Morsø golfklub lægger lokaler til og undertegnede hjælper med det golfmæssige. Jeg tilbyder indendørs undervisning, som bliver øvelses baseret hold træning. Det bliver en kombination af forskellige sving...