Nyt fra bestyrelsen – april 2023

Sofie-matchen var en succes. Dagen startede med, at Sofie gav et lille foredrag om livet som prof. for 50 tilhørere, inden hun foretog den traditionelle standerhejsning sammen med formanden, hvorefter der blev spillet en 9-hullers match. Dagen generede 14.000, som går...

50 medlemmer samlede ind til Sofie

50 medlemmer af Morsø Golfklub deltog i klubbens støttearrangement for Sofie Kibsgaard som hjælp til at hun kan få en tilværelse som professionel golfspiller. Sponsorbidrag fra Jyske Bank, Solbjerg Tømrer- og Snedkerforretning , T.S. Automation og Nybolig medvirkede...

Referat af årets generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i Morsø Golfklub  29.03.2023 65 stemmeberettigede var mødt frem. Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent.  Ole Møller Knudsen vælges. Generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i...

Nyt fra bestyrelsen -Marts 2023

Nyt fra bestyrelsen – Marts 2023 Der er arbejdslørdag d. 25. marts. Vi håber, at mange kommer og hjælper. Alt er ved at være klart til klubbens generalforsamling d. 29. marts kl. 19.00. Klubben arrangerer en støttematch for Sofie Kibsgaard med det formål at...