Nyt fra bestyrelsen – maj 2023

  • Budgettet overholdes – endda med et lille plus på indtægtssiden
  • Sæsonen er godt i gang. Deltagerantallet ved klubbens matcher er svagt dalende.Bestyrelsen modtager gerne input og forslag til forbedringer
  • Der er startet to hold med i alt 15 begyndere. Derudover er der 20 deltagere til ”Kvinder og golf”-projektet. Endnu et begynderhold starter først i juni
  • Dejligt at se de mange børn i klubben – I alt har 9 skoleklasser været på besøg.
  • STOR BESLUTNING! Vi indfører robotklipning af vore fairways og indkøber to robotklippere til i alt 400.000 kr. Robotterne kan ”passe” hullerne 1-9 samt 10 og 18. De resterende 7 huller på bagni samt par 3 – banen kan klippes med vores fairwayklipper, indtil økonomien tillader at købe en eller to robotter mere. Desuden indkøbes en Maredo vertikalskærer og hurtigprikker til 150.000 kr, så vi fremover undgår at skulle proppe greens, hvilket er meget arbejdskrævende og til gene for spillerne.