Nyt fra bestyrelsen – april 2023

Sofie-matchen var en succes. Dagen startede med, at Sofie gav et lille foredrag om livet som prof. for 50 tilhørere, inden hun foretog den traditionelle standerhejsning sammen med formanden, hvorefter der blev spillet en 9-hullers match. Dagen generede 14.000, som går...