• Sofie-matchen var en succes. Dagen startede med, at Sofie gav et lille foredrag om livet som prof. for 50 tilhørere, inden hun foretog den traditionelle standerhejsning sammen med formanden, hvorefter der blev spillet en 9-hullers match. Dagen generede 14.000, som går ubeskåret til Sofies videre karriere.
 • Bestyrelsen konstituerede sig med Claus B.S. Hansen som formand, Walther Mikkelsen som næstformand og Hans Henrik Ebbesen som kasserer. Beskrivelserne af bestyrelsens og udvalgenes opgaver blev godkendt.
 •  Bestyrelsens repræsentation i de forskellige udvalg blev fordelt således:

FU består af CBS, HH og WM    Baneudvalget af WM, JB, BH   Juniorudvalget: BH og CBS

Begynder- og rekrutteringsudvalget: JH, ES,  Regel- og Handicapudvalget: JB, Husudvalget: ES, Matchudvalget: JB

Velfærdsudvalget: ES og CBS, Matchudvalget: JB, Sponsorudvalg: JH og WM,

Desuden underskrev den nye bestyrelse forretningsordenen for dens arbejde.

 • Afslutningen af 1. kvartal viser at budgettet overholdes, endda med et lille plus
 • JH berettede om, at 11 var tilmeldt projekt ”Kvinder og golf” – herudover er 7 i ”pipelinen”. Fra DIF/DGI er der tildelt 18.000 kr. til projektet
 • 9 er tilmeldt Golfens dag
 • 13 nybegyndere starter uddannelsen
 • Company Day med Tømmergaarden er fastlagt til d. 12. maj
 • ES, som får rollen som Frivillighedskoordinator fremlagde ideer til, hvordan dette arbejde kan gribes an. CBS lovede, at ville hjælpe hende i gang.
 • JB har sammen med Allan arbejdet med at tilrette hjemmesiden. Baneguiden er forældet og skal efterses, hvilke godt kan blive lidt omfattende.
 • Fra juniorudvalget kunne BH berette, at Marco Søvsø er klar som boss for Perlegolfen, og at Henrik Bro fortsætter som leder af juniorerne.
 • WM fortalte om rågekolonien ved hul 5. Den udgør et problem, idet fuglene ødelægger den nærliggende green. En lokal jæger, der er godkendt til at regulere bestanden, kontaktes.
 • Banen er gødet og har fået masser af vand. Men vi venter på varmen.
 • Forsøget med robotter har indtil videre været en stor succes.
 • Tordenlyet vil hurtigst muligt blive opdateret, så det overholder alle lovkrav.