I sin arbejdstid er han pedel på Lødderup Friskole, men når det ringer ud er han tit at finde i Morsø Golfklub. Her har Flemming Nielsen gennem en årrække trænet klubbens yngste medlemmer og gjort en stor uegennyttig indsats. Mandag eftermiddag blev Flemming hædret for denne. Bestyrelsen havde indstillet ham til hæder hos GF-forsikring, som gavmildt påskønner mennesker, der gør noget for andre.   Mandag eftermiddag havde en del af de yngste medlemmer og deres forældre gemt sig i det decembermørke klubhus, hvor Peter Svenstrup havde lokket Flemming til et møde. Stor var hans overraskelse, da lyset blev tændt, og det myldrede frem med mennesker. En repræsentant fra GF-forsikring overrakte ham derpå en påskønnelse af pekuniær art. Stor tillykke og tak til Flemming Nielsen!

Peter Svenstrup siger et par pæne ord til Flemming