Nyhed: Ubegrænset spil hele året på 12 andre baner for kr. 1500

Morsø Golfklub er fra og med sæsonen 2019 optaget som den 5 klub i Golfring vest.

Bestyrelsen i Morsø Golfklub har med denne optagelse imødekommet et længe ventet ønske fra mange af vore medlemmer,
vi håber også med dette tiltag at kunne udbygge det i forvejen gode naboskab mod vest.

Vi imødeser ikke en væsentlig ændring i vores tegnings procent i den nuværende fritspils-ordning, men har derimod en forventning om
at mange af vore mest ivrige medlemmer tegner et dobbelt medlemsskab, ydermere vil der nu være et særdeles godt tilbud til de medlemmer
der ønsker at spille ubegrænset på nye baner.

Det er vigtig for os som klub at understrege, at optagelsen ikke skyldes utilfredshed med vores eksisterende fritspil ordningen hvor der indgår 9 klubber.

Priser for fritspil med de 9 klubber er for den kommende sæson forsat kr. 900 og et medlemskab af Golfring vest vil koste kr. 600.
I begge ordninger indgår der ubegrænset spil alle årets 12 måneder, begge medlemskaber kan købes ved henvendelse til kontoret, for mange golfspillere
en sikker julegave-hit.

Pbv.
Karl Pedersen og Peter Svenstrup

Golfring Vest  

Struer Golfklub
Nordvestjysk Golfklub
Sydthy Golfklub
Lemvig Golfklub      

Nyt tiltag i klubhuset.

Bestyrelsen har indgået aftale med Flemming Lund om etablering af ny golfshop i klubhuset, Flemming og hans samlever
Heidi Bjerregaard driver i forvejen proshoppen i Nordvestjysk.

Henover vinteren vil der i foyeren blive etableret et lokale, hvor stort set alt hvad en golfspiller kan ønske sig, enten kan købes eller hjemskaffes.

Klubbens nye træner Kristian Jensen vil ligeledes være tilknyttet proshoppen således også fitting af udstyr med Trackman vil indgå i det nye tiltag.

Arbejdet udføres af frivillige og udgifterne til materialerne vil blive dækket ind af gode sponsorer, samt Flemming Lund selv.

Heidi og Flemming vil holde butikken åbent på 3 faste dage i løbet af ugen og glæder sig til at snart kunne præsentere klubben for masser af spændende
nyheder fra butikken, samt helt nye friske input til klubben.

Pbv

Jan Hansen og Peter Svenstrup