Aftaleforlængelse med hovedsponsor i Morsø Golfklub

Vi kan med glæde meddele, at Jyske Bank igen har forlænget aftalen som
hovedsponsor i Morsø Golfklub for 2020 – stor tak for det!

Vi er glade for og stolte over, at Jyske Bank også i 2020 vil støtte op om klubben. Det giver os ro
og mulighed for fortsat at drive og videreudvikle vores klub og baneanlæg og byde medlemmer
og gæster de bedste faciliteter.

Bestyrelsen