Anders Ole Østergaards kamp mod kræften sluttede torsdag eftermiddag.  Han var et skattet medlem af klubben og en af de personer, der har været med til at gøre Morsø Golfklub til det, den er i dag.

Anders Ole startede med at spille golf i midten af 90’erne på den gamle golfbane. Der gik ikke lang tid før han blev redaktør af klubbladet ”Clubface”, som dengang var klubbens vigtigste kommunikationsplatform.  Man fik øjnene op for hans store organisatoriske talent, og han blev snart valgt ind i bestyrelsen, en post han beholdt til 2014.  Her tog han sig af alskens slags opgaver lige fra at være turneringsleder til at undervise nybegynderne i golfreglerne. Rundt regnet har vel omkring 500 morsingboere været igennem Anders Oles lektioner i de mange år, han stod for dette vigtige arbejde.

Da tiden var løbet fra ”Clubface”, var han manden bag klubbens første hjemmeside. Ligeledes tog han en hård tørn, da klubben skulle flyttes ud på den nye bane. Han var inde over næsten alle aspekter af golfklubbens arbejde. Med sit skarpe intellekt og enorme arbejdsindsats var han en uvurderlig person for Morsø Golfklub. Han var klubbens troubleshooter.  Anders Oles store passion for Morsø Golfklub var enestående, altid online 24/7 i klubbens tjeneste, intet blev udskudt, hvis han mente løsningen var nær. Den kontante facon var AO`s  kendetegn, hans evne til at være analyserende og  direkte i udmeldingen blev højt værdsat af de skiftende bestyrelserHans viden omkring golfen gav ham en stor berøringsflade i klubben, og mange medlemmer har haft fornøjelsen af at blive en del af hans golfrunder gennem årene.

Morsø Golfklub blev omdrejningspunktet for Anders Oles sociale liv. Han var i klubben tidligt og silde og skabte sig her mange venner. Vi vil savne Anders Ole Østergaard som det midtpunkt han var i klubben, i bestyrelsen og på terrassen.

Æret være mindet om Anders Ole Østergaard!

PS

Der er bisættelse fredag d. 28. september kl. 13.00 fra kapellet. Efterfølgende inviterer familien til Gravøl, som holdes i Morsø Golfklub. Man håber, at mange vil møde op og vise Anders Ole den sidste ære.

 

Claus B.S. Hansen og Peter Svenstrup