På sit første møde har klubbens nyvalgte bestyrelse konstitueret sig:

Formand: Claus B.S. Hansen, Husudvalg

Næstformand: Ole Gørtler, Turneringsudvalg

Kasserer, Juniorudvalg: Henrik Nielsen

Sekretær, Eliteudvalg: Morten Christensen

Baneudvalgsformand: Walther Mikkelsen

Turneringsudvalg, Begynderudvalg: Anna-Grete Christensen

Sponsorudvalget, Begynderudvalg: Jan Hansen