Styregruppen vedr. FRIT SPIL har tirsdag den 7. november holdt ordinært møde for at drøfte 2018-ordningen.

Oplægget til mødet var forslag fra en nedsat samarbejdsgruppe, som i løbet af året dels skulle se på et sæt vedtægter for ordningen, dels en ændret fordelingsnøgle samt se på greenfee aftalen for ikke-medlemmer af
ordningen. Der var lagt op til lidt uro og en utilfredshed – dels med 2017-ordningen, dels med det forslag et flertal i samarbejdsgruppen havde lagt frem.

Formålet med mødet var derfor at udveksle meninger og prøve at genfinde det fælles fodslag, der har præget møderne siden ordningen startede i 2011.

Alle deltagere var indstillet på at det var vigtigt at bevare den ordning, som rigtig mange både i og uden for har kaldt unik. En ordning med efterhånden rigtig mange penge involveret.

Konklusionen på mødet blev, at det lykkedes at finde et kompromis vedr. fordelingsnøglen samt vedtage et sæt vedtægter for ordningen. Endelig blev det stadfæstet, at ½ greenfee-ordningen for ikke-medlemmer (som efter aftale i samarbejdsgruppen blev ophævet allerede i maj) er fjernet. Styregruppen forsøgte forgæves at finde en fast pris for ikke-medlemmers spil, men må henvise til de eventuelle aftaler klubberne to og to måtte lave. Den gældende pris vil fremgå, når man booker tid på Golfbox i én af klubberne.

Den vedtagne afregningsmodel består af et grundbeløb til alle (10 % af indtægten ordningen), 10 % til alle klubber for hvervning af medlemmer og at restbeløbet (80 %) fordeles i forhold til antal besøg i den enkelte klub. Med denne model blev flere af klubbernes synspunkter tilgodeset.

Vi håber hermed at have levet op til ordningens navn, at have styrket og fremtidssikret ordningen og samarbejdet klubberne imellem. Samtidigt er det vores vurdering, at ordningen fortsat medvirker til fastholdelse og tiltrækning af nye medlemmer samt er med til at skabe et incitament til, at den enkelte klub gør mest muligt for at hverve medlemmer til ordningen.

FRIT SPIL 2018 – igen for kun 900 kr 

Kom og køb dit bevis til FRIT SPIL: Søndag den 3.December fra 11-15 i klubhuset og få et gratis hjulskift hos Midtbyens Auto (du vælger selv tidspunkt)

Klubhuset er samme dag fyldt op med masser af Golfudstyr fra Golfnetwork Danmark (se særskilt annonce) og bestyrelsen vil servere Gløgg og Æbleskiver.

BEMÆRK: Ovenstående gælder KUN søndag den 3-12-2017.

Fritspil kan også købes hele året ved Indbetaling til konto i Jyske Bank: 9100 1000184990. Husk, at opgive medlemsnummer + navn ved indbetaling. Du kan eventuelt få udstedt et gavekort ved henvendelse på kontoret.

På bestyrelsens vegne

Karl Pedersen & Peter Svenstrup