Ved årets generalforsamling i Morsø Golfklub d. 25.3 var 107 medlemmer mødt op. En god aften med fin debat. Regnskabet vise et underskud på 36.000 kr.  Der var nyvalg til Morten Christensen og Henrik “Clock” Nielsen samt genvalg til Anna-Grete Christensen og Claus B.S. Hansen. Her kan du læse bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

I 2018 havde vores nye bane 10 års fødselsdag. Og sikke da en bane, der er kommet ud af det. Vi får kun roser for den. Så sent som i lørdags ved DGU’s repræsentantskabsmøde talte jeg med en golfspiller fra nede i landet. ”Jeg spiller jeres bane et par gange om året. Det er en dejlig bane, med passende sværhedsgrad og velholdt. Er rigtig golfbane. Vi fejrede fødselsdagen med en stor jubimatch, hvor næsten 130 medlemmer var med. Ved aftenfesten udnævnte vi banens Godfather Erling Jensen til Æresmedlem i klubben. En absolut velfortjent hæder. Uden Erling ingen golfbane på Teglgaardsvej!

Der er en spændende tid for Golfsporten og Morsø Golfklub. Der er kommet nye golfregler… regler, der vil gøre spillet lidt hurtigere…tidens krav er jo hurtigere vi kan overstå vores idræt, jo bedre er det. Eks behøver man kun 24 minutter i LOOP. Den trend har nu også ramt golfsporten. Men de nye regler gør det faktisk nemmere at spille golf og lettere at forstå for nye medlemmer.  Der er omkring 20 regelændringer.  Lad mig blot fremhæve nogle af dem – ready golf, den der er klar slår, man må kun lede efter bolden i 3 minutter nu, man skal droppe fra knæhøjde og man må putte med flaget i hul. Omkring 150 medlemmer af klubben har deltaget i de to kurser, vi har holdt om de nye regler. Tak til Kim Pedersen og Jørgen for på glimrende vis at undervise os andre i regelændringer.  Det er vores håb, at vi stille og roligt lære hinanden de nye regler.

Som noget nyt skal strafområder markeres med røde pæle. Som et synligt tegn har vi gjort alle pæle røde, men derudover har vi besluttet at se tiden lidt an, før vi tilpasser vores lokalregler til de nye regler. Så alt i alt hilser vi de nye golfregler velkommen.

Der er mere nyt på vej. Fra 1.1.20 indføres et nyt handicapsystem WHS – world handicap system – fremover skal handicappet fastsættes som et gennemsnit af de 8 bedste runder ud af de seneste 20. Men det vender vi tilbage til.

Det lader sig ikke skjule. Vi har fået en golfshop i klubben. Vi sagde i vinter ja til en forespørgsel fra Flemming Lund, der i forvejen har golfshoppen i Nordvestjysk.  Han ville for egne midler etablere en golfshop herude. Vi tror, det kan være med til at skabe mere liv i klubben og gøre den mere attraktiv.  Vi vil senere præsentere Flemming og hans kæreste Heidi for jer.

På trænersiden er der sket en udskiftning. Joe Carsten Nørskov har forladt os. Joe var ansat tre dage her og to dage i Harrevig. I juli meddelte Harrevig, at de ikke ville fortsætte engagementet, og da vi ikke havde råd til at have ham flere dage, måtte vi sige ham op. Vi takker Joe for hans indsats i klubben og ønsker ham held og lykke fremover.

Joe afløses af Kristian Jensen. Vi kommer til at dele ham med Nordvestjysk, således at han er her to dage og i Nordvestjysk 4 dage om ugen. VI har fået det bedste indtryk af Kristian. Han er flittig og fagligt dygtigt. Han kommer her mandage og lørdage. Tag godt imod ham! Vi præsenterer Kristian lidt senere.

Allerede 20 linjer henne i årets beretning har vi sagt Nordvestjysk to gange. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har vendt blikket mod nordvest mod den flotte, velkonsoliderede klub, der ligger oppe i Klitmøller. Omvendt har de også fået øje på os i Morsø Golfklub. Kemien er god, når vi er sammen med dem, og vi er glade for, at de har hjulpet os, således at vi er kommet med i Golfring Vest. Vi ser ligeledes frem til samarbejdet med de tre øvrige klubber i Golfring Vest – Sydthy, Struer og Lemvig. Som medlem af Morsø Golfklub kan man nu for et mindre ekstrabeløb spille golf på 13 forskellige baner. Det er ikke ret mange steder i verden, man kan det.

I har formodentligt lagt mærke til det. Vi er blevet færre medlemmer i golfklubben! Den 1.1.15 var vi 847 medlemmer. Nu er vi 650 medlemmer. Det giver 200 færre til at betale kontingent. Hvis vi antager, at disse medlemmer i gennemsnit har betalt 3000 kr i kontingent betyder det en indtægtsnedgang på 600.000 kr.

Dette faktum har haft enorm betydning for bestyrelsens arbejde i de seneste par år. Vi har simpelthen ikke kunnet alt det, vi gerne vil. Købt nye maskiner i greenkeeperiet, haft en fuldtidstræner, købt en boldvasker og andre ting, der kunne have forsødet livet som medlem herude.

Budskabet her er altså, at klubbens økonomi er presset.  Så bestyrelsen har været nødt til at spænde livremmen ind i budgettet for 2019.  Da vi budgetlagde for 2019 før jul, så det rigtigt sort ud, og vi så os nødsaget til at varsle en reduktion på 1/3 af Annemettes arbejdstid. Men heldigvis har der siden jul været flere positive ting omkring klubbens økonomi, der har medført, at vi godt turde trække denne varsling tilbage. Så Annemette fortsætter altså med samme ansættelsesgrad. Dette er vi meget glade for.

Bestyrelsen har en vision om at lørdag skal være den store klubdag i Morsø Golfklub. Dagen, hvor vi alle kommer forbi klubben.  Fra morgenstunden kl. 8 vil Kristian træne med klubbens bedste spillere. Derefter kommer nybegynderne og senere på formiddagen vil der være et tilbud til alle klubbens medlemmer om at deltage i en workshop, hvor man den ene lørdag sætter fokus på udslag, den næste indspil, putning osv.

Lørdag over middag vil der være træning for juniorerne. Hver lørdag formiddag vil der også være et bestyrelsesmedlem til sted herude, som man kan henvende sig til med tips, brok og ideer. Så vi håber, at lørdag bliver den store klubdag, hvor man måske også bare lige kommer forbi og får en øl og terrassepassiar.

I Morsø Golfklub har vi noget, som mange andre golfklubber er misundelige på. Vi har Flemming Nielsen, der tager sig af de allermindste i klubben – de 5 til 10 årige. Han leger golf ind i dem og han er god til det. Så god, at vi indstillede ham til Thisted Forsikrings lederpris, som han fik overrakt i efteråret. Tillykke og tak til Flemming.

Nu vi er ved hædringer, må vi heller ikke glemme Sofie Kibsgaard. Denne enestående pige, som stille og roligt har kæmpet sig op i den absolutte elite herhjemme med en landsholdsplads til følge. Derudover vandt hun i 2018 DM i slagspil og blev nr. 1 ved den internationale turnering European Nations Cup. Fredag aften fik hun endnu en hæder, idet hun modtog Santander – prisen på 25.000 kr for at være det talent, der har udviklet sig mest det seneste år. Det er de 5 landstrænere, der indstiller, og det er en fornem pris at få.

Sofie har ikke glemt, hvor hun kommer fra. Ved klubmesterskaberne, som hun pga. en skade ikke selv kunne deltage, stod hun herude i flere timer med kaffe og pålægsboller til deltagerne. En flot, flot gestus!

Vi er så stolte over Sofie at vi har lavet fremstillet et foto af hende, som vil hænge op, så det kan vise vores yngre medlemmer, hvor golfsporten kan føre én hen.

 

Vores bane har de seneste år haft et meget højt niveau. Dette skyldes ikke mindst chefgreenkeeper Jørgen Nielsen og hans stab af dygtige folk. I har virkelig bevist jeres værd de sidste par år. I 2017 fik banen så meget regn som aldrig før og i 2018 var den knastør det meste at sommeren. Det er vanskelige forhold for greenkeeperiet, men I klarede det supergodt.

Også tak til Annemette for en solid indsats på kontoret, hvor hun med sikker hånd samler alle de løse tråde, der er i en klub som vores. Alt i alt stor tak til de ansatte og alle de frivillige, der har taget en tørn for klubben.

Jeg vil også rette en tak til den øvrige bestyrelse. Det har været en fornøjelse at sidde ved bordenden for sådanne dygtige mennesker. Desværre forlader flere af jer bestyrelsen efter at have gjort en kæmpeindsats for klubben. Vi vil senere tage pænt afsked med jer. Men tak for samarbejdet til jer alle.

Som det fremgår af denne beretning, er vi klar, og vi ser frem til den 14. april, hvor vi har standerhejsning og åbningsmatch. Men inden da har vi arbejdslørdag d. 6. april, hvor vi shiner bane og klubhus op.

Hermed slut på beretningen, som vi overlader til drøftelse og forhåbentlige godkendelse.