Aktionærerne indkaldes

hermed til ordinær generalforsamling i Morsø Golfbane A/S

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ovennævnte selskab

tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00

i Morsø Golfklubs lokaler beliggende Teglgårdsvej 24, 7900 Nykøbing Mors, med følgende

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent.

  1. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte års-rapport.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

8. Eventuelt.

Dagsorden og de fuldstændige forslag tillige med revideret årsrapport ligger til eftersyn for

aktionærerne på selskabets adresse Nygade 4, 7900 Nykøbing Mors, senest 2 uger før generalforsamlingen.

Det pointeres, at generalforsamlingen andrager Morsø Golfbane A/S og ikke Morsø Golfklub.

Bestyrelsen for

Morsø Golfbane A/S