Golf ved Limfjorden

Vi mangler stadigvæk spillere til Golf ved Limfjorden.

A-rækken:  2 stk.
B-rækken:  7 spiller til  hold 2

Kunne du tænke dig at spille meld dig på mail kontor@morsoegolfklub.dk

Regionsgolf

Husk også tilmelding til Regionsgolf se opslag i klubhuset.