Vi har modtaget nedenstående indlæg fra Jens Sejthen. Indlægget skal ses i forbindelse med de forslag fra medlemmerne( læs Sejthen) som er på dagsordenen til generalforsamlingen.
Kære bestyrelse i Morsø golfklub.
Endnu engang tillader jeg mig at fremføre nogen ideer, tanker eller forslag her i 11. time.
Gunstart: – meget godt, at det er blevet gennemført ved spec. turneringer, men tanken var jo, at man kunne samles om noget mere både før og efter spillet, men det vigtigste var, at man ikke behøvede at lukke hele banen, men kunne lukke green-fee gæster ind både i og uden for turneringen, hvorved der vil ville være plads til 50 flere – (ca 130). Dertil kræves at man selvfølgelig reklamerer med mulighederne både i golfbox og spec. i vores samarbejdsklubber – opslagstavler og andet – det har man desværre undladt!
Nye medlemmer: -der bliver arbejdet godt for at skaffe nye, men når de først er kommet ind, skal man arbejde endnu mere for at beholde dem – de siver efter 2 -3 år, hvis ikke de har følt sig som en del af klubben – det sociale – mange i vores klub lukker sig inde i små grupper, der vanskeligt lader sig åbne – kliker. Her skal man til at føle et større ansvar for netop at “lukke ind” -til gavn for vores betrængte klub.
Jeg har to forslag til vedtægtsændringer:
Forslag 1: Vedtægtsændring af § 5 stk. 2: Medlemskab er bindende for et år og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 mdr. varsel til en 1. jan.
Til: Medlemskab er bindende for 1 år og fortløbende. Udmeldelse eller ændring af medlemskabet kan ske 2 gange om året skriftligt til bestyrelsen senest med 1 mdr. varsel til en 1.1 eller 1.7.

Forslag 2: § 4: Aktive voksne til og med det kalenderår, man fylder 67. – er ikke blevet rettet og forslaget er, at vi genoptager en god medlemskategori, men med betegnelsen Hverdagsmedlem mede de begrænsninger det medfører – forklaring følger på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen.
Medlem nr. 356
Jens Sejthen