Som bekendt kommer der ændringer til golfreglerne pr. 1. januar 2019.

Der inviteres derfor til infoaften, hvor et hold af klubbens medlemmer, vil fortælle om de væsentligste ændringer.

Tirsdag d. 27. november i Morsø Golfklubs lokaler kl. 18.30

Kom til en hyggelig aften, klubben er vært ved kaffe og kage.

Tilmelding på Golfbox under: Klubturnering/Regelændring 2019