For at sikre en sund økonomi i klubben for 2018 har bestyrelsen valgt ikke at forlænge aftalen med Hanne og Ove, der de seneste mange år på bedste vis har stået for rengøringen af klubhuset. Dette betyder, at medlemmerne selv skal til at gøre rent i den kommende sæson.

Der er nedsat et Husudvalg, hvor følgende bliver tovholdere i forhold til at holde klubhus i orden ude og inde. Disse tovholdere er: Tommy Christensen, Torben Krarup Møller, Gunnar Lundgaard. Anne Mette vil stå for det administrative.

Vi håber, at alle vil være positive, når tovholderne vil bede om jeres hjælp. Hvis vi alle tager en tørn med at gøre rent osv, vil det blive overkommeligt.
Holdene til Regionsgolf er tilmeldt, imens holdene til Limfjordsgolf kan vente til 1. februar. Vi håber, at der kan tilmeldes flere hold i år end tidligere. Interesserede kan henvende sig til Anne Mette.

2018 er jubilæumsår for Morsø Golfklub: Der er nedsat et udvalg til at arrangere jubilæumsfesten. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 24-25. august.

Når vi går ind i det nye år, er det med nyt hulindex på 18 hullers banen, udskiftning af tallene på skilte og scorekort vil være på plads inden da.

Måtterne på par 3 banen skal udskiftes. Dette sker løbende i 2018.

Detaljerne vedr. klubbens overtagelse af maskinparken fra Morsø Golfbane A/S er nu på plads.

Udviklingsplan af banen, er under forarbejdning og forventes færdig først i det nye år.

I 2018 sætter bestyrelsen fokus på rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af de nuværende. Vi vil køre en kampagne på de sociale medier under temaet ”Golf gavner”.

Greenfee nedsættes til kr. 250,00 i jubilæumsåret, dog ikke for flexmedlemmer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.