Kære medlemmer i Morsø Golfklub

Vi har i bestyrelsen vurderet ”Coronasituationen” i forhold
til klubbens aktiviteter og besluttet følgende:

• Den annoncerede generalforsamling d. 24. marts udsættes
  til et senere tidspunkt.
• Al mødevirksomhed og andre aktiviteter som fx Golffitness
  aflyses indtil videre
• Annemette vil de næste 14 dage passe sit arbejde hjemmefra
  og vil kunne kontaktes gennem mail og en omstillet telefon

• Vores træner Kristian Jensen vil først være tilgængelig fra
  d. 1. april

• Der kan fortsat spilles golf – men kun i privat regi – dvs. at diverse
  aktiviteter så som Sildegolf og sæsonstart i ”klubberne i klubben”
  udsættes til efter d. 27. marts.

• Vær opmærksom på, at 18-hullers banen fortsat er lukket på grund
  af al den vand, den har fået.
  Man skal selv holde øje på Golfboks med, hvornår den åbnes igen.’

• Par 3-banen er fortsat åben.

På bestyrelsens vegne

Claus B.S. Hansen
Formand