Kære alle

Der er kommet flere coronalempelser fra DGU. Disse gælder fra onsdag morgen i Morsø Golfklub:

* Der må nu være river i bunkers

* Der åbnes for vandhanerne i køkken og ved hul 4. Der vil dog blive opstillet sprit ved hanerne.

Envidere er der givet mulighed for, at man kan tage flaget op, hvis dette rengøres jævnligt.

Da vi pt ikke gennemskue, hvordan flagstangen skal kunne rengøres jævnligt, har vi besluttet at ordningen med foring i hullet og at flaget skal forblive i hullet under spillet fortsættes indtil videre.

Toiletterne i klubhuset vil fortsat blive gjort rene fem gange om ugen.

Der har været en vis utilfredshed omkring ordningen med skiftevis at starte på hul 1 og 10, som vi indførte i efteråret for at nedsætte sliddet på forni.

På sit møde mandag aften drøftede bestyrelsen dette og besluttede, at der fremover skal gælde følgende:

I vinterperioden 1. oktober til 1. maj  startes der i ulige uger på hul 1 og i lige uger på hul 10.

I sommerperioden 1. maj til 1. oktober  startes på hul 1 – dog kan man starte på hul 10, hvis der ingen spillere er på hul eller disse indikerer, at de ikke vil spille 18 huller.

Annemette holder fri fredag den 22. maj, skal du bruge bil husk at bestille den inden kl. 15 i dag

Med venlig hilsen og ønsket om at alle får en god golfsæson!

På bestyrelsens vegne

Claus B.S. Hansen

Formand