Kære medlem af Morsø Golfklub

Fra onsdag d. 15. april åbner vi for adgang til, at der kan spilles firebolde i privat regi, brug af træningsfaciliteterne, greenfeespil og adgang til klubhuset

Der gælder fortsat en del begrænsninger:

  • Ankomst til banen bør ske ca. 10 min før spilstart
  • Husk at spritte før adgang til bagskabsrummet, klubhus osv.
  • Man skal bekræfte sin tid. Husk at holde afstand!
  • Der må max. være 10 personer på driving rangen, 5 personer på putting green og indspilsbane ad gangen
  • Flaget skal fortsat forblive i hullet, og skraldespandene må ikke benyttes
  • Hold minimum to meters afstand til hinanden før, under og efter spillet
  • Der spilles fra bunkers, men der vil ikke være river i bunkers. Man bedes glatte sandet ud med foden eller jern.

Runder spillet under disse forhold kan være handicaptællende. Det kræver dog, at man indberetter via Golfbox – app, og at markøren godkender resultatet, når denne bliver forespurgt efter endt spil.

Klubbens træner Kristian Jensen vil åbne op for træning i mindre grupper.

Nærmere information herom fås på Golfbox eller ved at kontakte Kristian direkte – 22935376.

På klubbens hjemmeside/ Facebookside vil der snarest komme et opslag om, hvordan begyndertræningen arrangeres.

I Golfbox reserveres de sædvanlige tider for de forskellige klubber-i-klubben, så man kan skrive sig på i firebolde. Der vil ikke være spisning eller præmieoverrækkelse efter endt spil.

Der skiftes fortsat med start fra hul 10 i ulige uger og hul 1 i lige uger.

Ovennævnte gælder til 10. maj…..i første omgang.

På bestyrelsens vegne

Claus B.S. Hansen

Formand