Medlemsbrev – Juni 2020

Covi19-epidemien har været hård ved klubbens økonomi, men god for medlemstallet. Det er flere år siden, vi har mærket en så stor interesse for golfsporten, og indtil nu er der startet 34 nye voksne medlemmer. Måske ser vi her resultatet af den målrettede hvervekampagne, som klubben har iværksat; måske trænger folk bare til at komme ud i det fri. På lørdag har yderligere 12 personer meldt sig til et intro-kursus i klubben. Husk at tage godt imod de nye medlemmer!

Klubbens nye tiltag Perlegolf med golf målrettet de 6 – 10 årige ser også ud til at blive en succes. Sidste onsdag var der over 20 nye deltagere.

Vi udskyder den årlige generalforsamling til d. 10. august, når vi må være over 50 personer samlet. Det bliver en forholdsvis vigtig generalforsamling, idet der skal tages stilling til, om klubben skal ”overtage” det af Morsø Golfbane A/S ejede golfbaneanlæg med tilhørende bygninger. Endvidere skal der vælges to nye personer til bestyrelsen i stedet for Ole Gørtler og Morten Christensen. Bestyrelsens kandidater er Evan Søe og Mariann Kortbæk.

Vi er næsten ved at være tilbage til det normale klubliv, idet der er kommet flere lempelser i forhold til covi19-epidemien.  Dette medfører, at vi kan få gang i den sociale del af klublivet igen.

  • Vi må nu være op til 50 personer samlet. Man må således nu – hellere end gerne – blive i klubben efter endt spil og måske nyde en forfriskning eller deltage i et ”klub i klub”- arrangement, når blot deltagerantallet ikke overstiger 50 og man holder behørigt afstand til andre. Begrænsningerne på antallet af spillere, der benytter træningsfaciliteterne, fjernes
  • Man skal fortsat holde én meters afstand til andre golfspillere
  • Klubhuset er nu åbent til fri benyttelse. Toiletterne bliver grundigt rengjort 5 gange om ugen.

Der vil fortsat være afspritningsmuligheder ved skærme mv.

Matchprogrammet for resten af sæsonen, ser således ud.

21. juni Østvildsund match
11. juli Morsø Cup
1.august Toyota match
23. august Mr. match
5 sept. Redoffice parmatch

Men ellers er det vel bare med at komme ud og få noget for kontingentet. Banen står skarpt med pålidelige, gode greens. Husk at man godt må ”lægge op”, hvis bolden ligger i et hul på fairway og forgreen.

 

Vi ønsker alle en god sommer med masser af golf!

 

På bestyrelsens vegne

Claus B.S. Hansen

Formand