Jeg har i dag lavet en super ny sponsoraftale med Vils Entreprenørforretning A/S, hvis hovedaktionær er Erik Yde Larsen,
der bor i Nykøbing.
Aftalen går at entreprenørforretningen passer vores søer/vandhuller.
Dette betyder at de påbegynder en oprensning her sent i efterår og arbejdet afsluttes senest når vi starter på den nye sæson 2021.

EN stor tak til Vils Entreprenørforretning og Erik Yde Larsen -TAK

Walther Mikkelsen