….blev afviklet i bragende flot forårsvejr med 56 deltagere.
Vinderne leverede alle flotte resultater.
Sideløbende med de individuelle scores indeholdt turneringen holdmatch.
Hvert hold havde fået udleveret en ‘holdbold’ som skulle i spil på alle huller. ‘Kun’ 5 bolde fandt deres vej hjem til klubhuset igen.

Turneringsudvalget
PS
En regnefejl betød desværre at pølserne alt for tidligt blev udsolgt – BEKLAGER MEGET !!