Nyt fra bestyrelsen – august 2023

 • Klubbens halvårsregnskab er positivt. Likviditeten er omkring 200.000 kr. bedre end samme tidspunkt sidste år
 • På det nye begynderhold d. 14. august starter 12 nye medlemmer, således at medlemstallet igen runder de 700
 • Henrik Balle fratræder sin stilling i greenkeeperiet per 1. september
 • Robotklipperne gør det godt, dog har der været problemer med at finde signalet ude på hul 5 og 6
 • Tordenly’et er nu opdateret, og vi har lavet en serviceaftale, der medfører at lynafledningen tjekkes en gang om året
 • Husudvalget har fået sat et stort spejl op i udslagshuset og de to spejle, der er i stykker dernede vil snarest blive skiftet ud. Endvidere er der indkøbt nye kaffekander, og det er besluttet, at flytte de store kaffemaskiner fra det lille køkken ud i ”det store” køkken for at skabe mere plads i det førstnævnte. Ligeledes arbejdes der med at opsætte automatiske håndtørrere op på toiletterne i stedet for aftørringspapir
 • Der er sendt 160 invitationer ud til Frivillighedsmatchen den 19. august. Matchen bliver speciel på den måde, at der spilles med sjove regler og forhindringer på banen. Der vil være fine præmier. Efterfølgende vil Mikkel Rolighed og Lars Thomas stå for en middag bestående af øl-marineret mørbrad, sommersalat og ristede små kartofler med persille og hvidløg, samt rødløgscreme. Vi håber på mange deltagere. Hvis du har lavet bare et lille stykke arbejde for Morsø Golfklub i år og ikke har modtaget en invitation, så kontakt Ellen på 27845460
 • Begynderudvalget vil have haft 55 igennem begynderforløbet inden sæsonslutningen. Allerede nu efterlyses afløsere for Bent Madsen, Tove Meyer og Jimmi Mikkelsen, der forlader udvalget efter denne sæson
 • Efterårets arbejdsdag i klubben bliver søndag d. 8.10
 • Bestyrelsen er som udgangspunkt positiv over for ideen om at opføre et toilet på bag-ni. Gerne ved Tordenly’et. En arbejdsgruppe bestående af Hans Henrik, Brian Hedegaard og Ellen Søndergaard hen over efteråret gøre sig overvejelser om udseende, evt. tilladelser, indretning og finansiering. Dette fremlægges til behandling på bestyrelsens decembermøde
 • Bestyrelsen vil gerne have indført noget pæn, ensartet klubtøj Der nedsættes et udvalg med Brian Hedegaard i spidsen, der skal undersøge mulighederne
 • Formanden har meldt sin afgang fra posten ved generalforsamlingen i marts 2024 og minder om, at det vil være en god ide, at bestyrelsen allerede nu begynder at lede efter en afløser for ham. Han finder ikke, at det vil være korrekt, at han deltager i dette arbejde. Walther og Jan vil således stå for rekrutteringsarbejdet