Nyt fra bestyrelsen – december 2023
• Regnskabet for 2023 ender efter alt at dømme med et
   overskud. Et første udkast til budgettet for 24 ligger klar og vil
   blive finpudset på årets første bestyrelsesmøde
• Greenkeeperiet er ved at lukke ned for vinteren. Der er ros til
   Ole Bukh for på fornem vis at være stedfortræder for
   chefgreenkeeperen under dennes sygemelding. Fra 1. januar
   skal man anvende vintertees ved spil på banen (se foto
   nedenfor). De kan købes på kontoret for 25 kr. per styk.
• Mads Iversen fortsætter som træner i klubben. Han kommer i
   klubben mandage og onsdage.
• Matchkalenderen for 2024 ligger klar og udsendes snarest. Vi
   har nået det maksimale antal matcher, der kan gennemføres
• Afviklingen af hulspilsfinalerne ved klubmesterskaberne
   ændres således, at herrerne skal spille fra 62 tee og damerne
   fra tee 53. Der er også ændringer i slagspil for de yngste, da
   drenge 11-13 år skal spille fra tee 53 og U/11 skal spille 9 huller
   fra tee 38. Herre superveteran bliver ligeledes også ændret til tee 53.
• Lokalreglerne er blevet revideret og sendt til godkendelse hos
   golfunionen sammen med ønsker til at flytte nogle røde pæle
   på banen fx ved den næsten altid vandløse “bæk” på hul 14
• Der er 40 juniores registreret i klubben. Juniorudvalget håber,
   at klubben bliver udtaget til at være med i DGU’s Børne-
   ungeprojekt.
• Der er kommet tre nye med i begynderudvalget – Anni
   Holmstrøm Møller, Brian Aagård og Claus Graversen. Til gengæld
   stopper Tove Meyer og Bent Madsen desværre i udvalget.
   Udover det “almindelige” begynderarbejde køres “Kvinder og
   golf” – projektet igen i 2024, og der forsøges med et “Mænd
   og golf projekt”. Der gøres overvejelser om, hvordan Par-3
   banen kan indgå i rekrutteringsarbejdet
• Der opsættes elektriske håndtørrere op på toiletterne i stedet
   for papirsystemet
• Indcheckningsområdet i klubhuset skal opgraderes. Firmaet
   Sigadesign har lavet et forslag(se foto) til en ny, smart
   indretning med lister på væggen ind til kontoret. Endvidere vil
   vi anskaffe et nyt indcheckningssystem fra Golfmore (se foto
   nedenfor), hvor der er 16 rum, som kan bruges til udlevering af
   nøgler til golfbiler etc.
• Søndag d. 17. december fra kl. 11-14 vil der være julehygge i
   klubben. Mads åbner butikken, og der vil kunne købes
   fritspilskort til 2024 samt gløgg og æbleskiver. Vel mødt!
P.b.v
Claus B.S. Hansen