• En forhandling med RERON har resulteret i, at bag-ni fremover
kaldes for RERON – sløjfen
• Regnskabet for 2023 viser et overskud på næsten 81.000 kr.
• Begynderudvalget er klar til at tage imod nye medlemmer
med begynderhold først i april. Den 14. april deltager vi i
Golfens dag.
• Relevante fonde er søgt om tilskud til toiletter på banen, og
klubben søger Foreningspuljen om støtte til opgradering af
Par 3 – banen
• Matchkalenderen er færdiggjort (se golfbox),
• Der er udarbejdet turneringsbestemmelser og klubbens
lokalregler er opdateret.
• Den sædvanlige “motorgruppe” er i gang med at gøre
klubbens maskinpark klar til sæsonen. Der er ryddet op i
greenkeeperiet. Når vejret tillader det, køres der sand ud på
banen særligt på drivning rangen. Ole Buhk er på et 14-dages
sprøjtekursus.
• Jørgen Nielsen er desværre fortsat sygemeldt.
• En flot panelvæg fra Siga Design er sat op af fingersnilde
frivillige i forhallen. Den ny terminal fra Golfmore
kommer i marts.
• Toiletterne er blevet malet, og der er sat elektroniske
håndtørrere op.
• Dagsordenen til generalforsamlingen d. 12. marts sendes ud i
uge 8. Regnskabet vil samtidigt blive fremlagt til gennemsyn i
klublokalet. Hvis medlemmer har forslag, man ønsker
behandlet, skal disse være formanden i hænde senest d. 15.
februar.