Referat bestyrelsesmøde 30.09.2019

 

  1. Velkomst og referat

Sæsonen nærmer sig sin spillemæssige afslutning, og bestyrelsen går dermed sin ”højsæson” i møde. Det går rigtig godt i Morsø Golfklub og mange nye medlemmer er kommet til. Det er fantastisk for klubben.

 

  1. Budgetopfølgning og medlemsstatistik

Regnskabet matcher budgettet, og der er stadig positivitet omkring ”forventet resultat”.

 

  1. I øvrigt

Bestyrelsen bliver mødt med rigtig mange medlemmer, som har anbefalinger/forslag til forbedringer af vores bane. Dette vil vi gerne takke for. Vi drøfter alle forslagene og vurderer hvorvidt disse forslag kan implementeres. Af disse forslag kan bla. nævnes:

Klokke på hul 8, toilet på bagni, tydeligere ”38 markeringer”, skilt på hul 10.

Udover medlemmernes forslag, så arbejder bestyrelsesen også med flere nye tiltag, som forhåbentlig finder interesse hos medlemmerne. Her i blandt kan nævnes boldvasker, klubtøj, ”tre-køllers” match, flere læskærme.

 

De bedste hilsner

Morsø Golfklubs bestyrelse.