Bestyrelsen havde møde d. 14. november, og kan melde følgende:

 • Regnskabet følger nogenlunde budgettet, og som forventet kommer vi ud af 2017 med et stort underskud. Budgettet for 2018 er ved at blive udarbejdet.
 • D. 28. oktober havde vi arbejdslørdag i klubben. Som sædvanligt stillede en masse frivillige op til rengøring, beplantning, fældning, dræning og fjernelse af ”springvand”. Stor tak til alle fremmødte.
  Også en tak til de der havde bagt morgenbrød til kaffen.
 • Der har været møde i fritspilsgruppen, og de er kommet frem til følgende fordeling af midlerne. 80 % fordeles efter antal spillede runder, 10 % fordeles ligeligt mellem klubberne og de sidste 10%
  fordeles efter antal medlemmer af ordningen i den enkelte klub.
 • Golfbanen har i 2018 10 års jubilæum, og det skal fejres. Vi har afsat weekenden den 24/25. august 2018 til kæmpe match og fest i klubben. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
 • Karl P., Sven-Erik D. og Kim P. har kigget på banens hulindex. De har lavet statistikker ud fra 170.000 spillede huller fra 2014-2017 og på forskellige HCP niveauer. Gruppen har lavet forslag til nyt hulindex, som bestyrelsen har godkendt. Ændringerne sker fra 1.1.18. info herom senere.
 • Inden længe vil der blive opslået jobannonce på ny greenkeeper, idet Vagn har meldt, at han går på delvis efterløn.
 • 2. dec. samles et bredt udvalg af klubbens medlemmer, på Teglgårdsvej, til Strategidag med deltagelse af Kim Uldahl(udviklingskonsulent i Dansk Golf Union)
 • 3. dec. afholdes det årlige julesalg med Golfnetwork, som fylder klubhuset med gode golfsager. Denne dag sælges også Fritspil, og man kan i år også købe gavekort til begynderforløb samt
  træningslektioner ved Joe. Der serveres Gløgg og æbleskiver.