Vi er nu nået til den 5. marts, og det betyder, at greenkeeperiet igen er bemandet. Vinteren har vi brugt på at holde ferie og afspadsering. Helt fri har der dog ikke været. Der er vedligeholdt maskiner, indberettet klubbens brug af sprøjtemidler, brændstof og vand. Du kan finde oplysningerne på opslagstavlen i klubhuset eller på klubbens hjemmeside.

Med hensyn til sprøjtemidler ligger vi en del under de tilladte belastninger. Siden de skærpede krav til golfklubbernes brug af sprøjtemidler blev indført, er der sket et fald i mængden på 56 % og
i belastningen på 43 %.

Vi ligger forsat alt for højt i brugen af brændstof, men vi må også indse, at vores baner kræver mere klippearbejde end de baner, der ligger i skovområder eller på klitarealer.

Fra timetællerne på vores maskiner har vi konstateret, at de i 2017 tilsammen har kørt 3990 timer, medens de inden Jørgens tiltrædelse kun lå på 3023 timer om året. Denne stigning er værd at bemærke, idet det er sket med den samme bemanding i greenkeeperiet. Stigning klares således primært ved den store stigning i medlemmernes hjælp på banen. Det fremgår også af timetællerne, at den største stigning ligger på kopklipperne. Det vil Jørgen råde bod på, ved at indføre en ny klipning omkring fairways. Vi vil anvende den store efterløber langt mere end tidligere, men højdeindstillingen vil være som på kopklipperne.

I vinter har vi igen i år haft stor glæde af mekanikerholdet. Holdet består af Jørgen og 7 medlemmer. Holdet har siden nytår mødtes i maskinhuset hver tirsdag fra kl. 8 til 12, hvis de ellers kunne slippe arbejdet. Alle maskiner er gennemgået, og når holdet stopper den 13. marts vil næsten alle maskiner være klar til en ny sæson. TAK for jeres indsats. Det har sparet klubben for mange tusinde kroner.

Karl blev på det sidste bestyrelsesmøde spurgt om gennemsnitsalderen på vores maskiner ikke var faldende nu, hvor vi leaser en ny maskine hvert år. Til det var svaret. NEJ – for vi skifter godt nok en gammel maskine med en ny, men de resterende 17 større maskiner bliver jo også et år ældre, så vi er ikke på balancepunktet. I 2018 må vi skifte en maskine, der kun er 10 år gammel.

Vi glæder os til at komme i gang og ønsker alle en god sæson!

Jørgen og Karl

NB: Husk arbejdslørdag den 7. april.