Nyt fra bestyrelsesmødet d. 25.1.21

  • Allan Hellegaard er startet i jobbet som klubsekretær og arbejder hårdt med at sætte sig ind i de mangeartede opgaver.
  • Regnskabet for 2020 ender i et plus.
  • Årets generalforsamling planlægges til d. 23. 3. Husk at forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest d. 15.2
  • Morsø Golfklub skal være vært for årgangsmesterskaberne for ungdom i weekenden 6. og 7. august. Der forventes op til 126 deltagere.
  • Senere i august vil vi fejre klubbens 40 års jubilæum med en jubilæumsmatch med efterfølgende fest.
  • Hvis ikke Corona restriktionerne ødelægger det, vil der være Standerhejsning og åbningsmatch 2. påskedag d. 5. april
  • Først i maj vil et Kronikerhold starte. Her vil mennesker tilknyttet Sundhedscenteret, Hjerte- og Diabetesforeningen blive tilbudt at deltage i et introforløb
  • I år vil der blive organiseret banekontrol
  • Heidi og Flemming ønsker ikke at videreføre golfshoppen. Butikslokalet er tømt for varer. Der er stillet borde og stole op i lokalet, hvor også golfaviserne fremover kan læses