Nyt år – nye tider!……og husk at stemme på Sofie!

Næste gang du kommer ud i klubben, vil du opleve, at noget er forandret. I foyeren er der ved at blive indrettet en
golfshop og øl-/slikmaskinerne er blevet flyttet.

Jamen, hvor skal vi så sidde og slappe af efter golfrunden? …..vil vintergolferne spørge. Svaret er, at man sætter sig
ind i klublokalet. Og man må gerne gå derind i golfsko! Som en ekstra service skruer vi op for varmen i dette lokale.

I 2017 gav 101 medlemmer af Morsø Golfklub hver 200 kr. til klubben samtidig med, at de opgav deres personnumre.
Dermed kvalificerede vi os til at få refunderet noget moms. Stor tak til Ulla Thomassen, der så denne mulighed og
Annemette for det praktiske arbejde i denne forbindelse.  Forleden kom belønningen så, idet der gik 96.000 kr. ind på klubbens konto.
Alle gavegiverne kan altså bryste sig med, at de 200 kr., de gav klubben, er ”vokset” til ca. 1150 kr.  Ikke nogen dårlig investering!

På trods af dette giver klubbens økonomi fortsat udfordringer, og det kan blive nødvendigt med personalemæssige reduktioner i det kommende år.
Bestyrelsen har i denne forbindelse valgt at være på forkant med situationen ved at varsle de konkrete nedskæringer i timefordelingen ud til de ansatte
her ved årets afslutning, Vi håber, at klubbens økonomi i løbet af foråret vil bedres så meget, at det ikke bliver nødvendigt af effektuere disse.

På trods af den strenge økonomi ser vi frem til et spændende 2019.

Klubbens nye træner Kristian Jensen, som i sæsonen vil være at finde på banen mandage og lørdag, er så småt gået i gang med at tilrettelægge sit
arbejde i klubben. Hold i øvrigt øje med klubbens hjemmeside, hvor Kristian snarest vil præsentere sig selv og de tilbud, han har til medlemmerne.

For øjeblikket er Morsø Folkeblad ved at finde Årets Sportsnavn 2018. Golfklubben har en særdeles velegnet kandidat til denne titel. Sofie Kibsgaard!
Det er antallet af stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt. Vi vil gerne opfordre til, at man går ind på www.mf.dk/sportsnavn og stemmer på hende eller
indsender én af Folkebladets kuponer inden fredag d. 11. januar. Sofie fortjener denne hæder!

Endelig kan vi annoncere, at årets generalforsamling finder sted mandag d. 25. marts kl. 19.00.

Velkommen til 2019 i Morsø Golfklub.

P.b.v.

Claus B.S. Hansen

Formand