I forsættelse af bestyrelsens orientering kan vi fra greenkeeperiet oplyse følgende:

Der skal lægges op på alle kortklippede arealer:

Fra den 1. oktober skal der lægges op på fairways og forgreens.

Dybdeprikning:

I denne uge går vi i gang med dybdeprikning af fairways og greens. Dette arbejde vil primært foregå i dagene 2., 3. og 4. oktober. Vi står tidligt op og starter kl. 04 og slutter først kl. 24. Fredag er afsat som reservedag.

Dybdeprikning af greens vil foregå langt hurtigere end dybdeprikning af fairways, så du kan komme ud for, at flere huller er lukket. Respekter venligst vores arbejde. Vi stopper ikke arbejdet for spillere, da maskinerne er lejet ind, og derfor skal udnyttes optimalt.

Propning af greens:

I næste uge går vi i gang med propning af greens, hvis vejret tillader det. Denne opgave kræver at vi lukker enten forni eller bagni. Der vi være opslag i klubhuset. Hvis greens er for våde må vi udsætte arbejdet til senere evt. næste år.

Hvis der er stærke medlemmer, der vi give en hånd med ved dette arbejde i tidsrummet mellem kl. 7 og kl. 15 vil vi gerne have hjælp, idet der skal håndlæsses ca. 35 tons propper.

Eftersåning:

Vi har i sidste uge eftersået de områder på fairways, der har lidt størst skade under sommerens tørke, så nu håber vi på at varmen forsætter, så frøene kan nå at spire.

Får:

I Naturplejeplanen for Morsø Golfbane fremgår der, at arealet øst for skråningstoppen langs hul 8 skal afgræsses, for at sikre en blandet strandoverdrevsvegetation som en lysåben naturtype.

For at opfylde dette, har vi indgået aftale med Morsø Kommune om, at arealet afgræsses med får. Morsø Kommune opsætter hegn og vi leverer vand til dyrene. Du vil derfor opleve, at en entreprenør i oktober opsætter hegn for kommunen. Vis hensyn til de der arbejder på denne opgave, idet det ikke må forventes, at de har kendskab til det at spille golf.

Der bliver indsat låger 2 steder, så stien langs skråningen forsat kan benyttes, men en bold ud over hegnet må betragtes som tabt bold.

Arbejdslørdag:

Husk at der lørdag den 27. oktober er arbejdslørdag. Igen i år har vi mange opgaver vi gerne vil have hjælp til både på banen, omkring klubhuset og i klubhuset, så vi kan gå vinteren i møde med de bedste forberedelser til sæsonen 2019.

Greenkeeperiet