Deltagere: Claus, Walther, Henrik,Evan, Jan og Mariann
Afbud: Anna-Grethe
Bestyrelsen besigtigede en mulig ny fairwayklipper.
Dagorden:
1. Morsø GK lige nu v. CBS
God gang i optimistklubben. God stemning med udflugter m.m.
Succes med perlegolferne, hvor der møder op til 18 børn pr gang med fin opbakning af forældrene. Uge 41 er sidste uge.
Flemming Nielsens sidste sæson som træner, men der er 3 på lager: Klaus Søgård Andersen, Mikael Frederiksen og Michael Bisgård. De er tilmeldt et trænerkursus.
Projekt Kronikere er oppe at stå med tilskud på ca 22800 kr fra DGI.
DGU.s regionalmøde er flyttet fra Nordvestjysk GK hertil den 5. nov fra kl. 12.00
Henrik Poulsen og Ole Møller Knudsen har til orientering sendt regning vedr overtagelse af banen på 130.000. Beløbet er indregnet.
2.
Budgetopfølgning og medlemstal v. HN
Gennemgang af medlemsstatstik. 65 nye voksne medlemmer, 22 perlegolfere.
Vi mangler stadig mange 200 kr.s bidrag fra medlemmerne . Der skal gøres en indsats for at gøre medlemmerne opmærksomme på dette.
Gældsbrev på ca 3 000000 underskrevet af CBS og Walther
Claus og Walther skal have statusmøde med træneren mandag 5/10.
3.
Klubben rundt v. Alle
Lene sygemeldt. Emma afløses af Kathrine 15 år i oktober og november.
Walther har lavet aftale med Vils entreprenør vedr vedligehold af vores søer.
Fra 1.11 begynder vi at spille bagni hver anden uge.
Fra 5.10 begynder vi at lægge op på klippede arealer.
Banekonsulent fra DGU kommer og vurderer banen.
Der er kørt en del sand ( 800 tons) på banen.
Evt møde med elitetruppen vedr forhold på banen.
24.10 arbejdslørdag.
Skraldespand sat op på hul 4 til papir
Jan:
Man kan søge pulje fra Thisted Forsikring
NV truck ikke sponsor mere. Vi har 6 huller, der ikke har sponsor.
Mandag 5.10. møde med Jyske Bank vedr. sponsorat.
Torsdag 1.10 møde med Frøslev-Mollerup sparekasse vedr. sponsorat
Evan:
Kasser med målebånd sat op på par 3 hullerne.

Henrik:
Kim vil gerne hjælpe med at holde vores hjemmeside a jour.
Claus.
Møde med klubberne i klubben 3.11.

4. Ansættelse af Annemettes afløser.

b) Finpudsning af jobannoncen( bilag b),som slåes op i ugeavisen, på faceook , på hjemmesiden og via jobcenteret. Referent Mariann