Lørdag den 2. december 2017 fra kl. 9.00 til 14.00 var et bredt udvalg af klubbens medlemmer indbudt til et strategimøde sammen med Morsø golfklubs bestyrelse og med deltagelse af DGU’s udviklingskonsulent Kim Uldahl.

Kim Uldahl startede seancen med at vise deltagerne statistikker omkring klubbens medlemmer deres bosætning og alder, indmeldelse/udmeldelser hcp. osv.

Det gav et godt indblik i klubbens historik, som kunne bruges senere på dagen, hvor der skulle findes klubbens styrker og svagheder, muligheder og trusler.

Deltagerne blev inddelt i grupper, hvor der skulle diskuteres ovennævnte.

Folk deltog rigtig aktivt og der kom en masse godt og konstruktiv materiale ud af mødet, som bestyrelsen vil arbejde med de kommende måneder.